ผลลัพธ์จากงานวิจัย

 

งานวิจัยของ evelle เพียงสองเม็ดต่อวัน ตามผลการวิจัยที่สามารถช่วยในการรักษาผิวให้อ่อนเยาว์โดยชะลอการเกิดริ้วรอยและปรับปรุงความยืดหยุ่นของผิว มันอาจจะฟังดูเกินจริง แต่อย่างไรก็ตาม นี่เป็นผลทดสอบจากแพทย์ผิวหนัง จากสถาบัน Skin Investigation and Technology Institute ในฮัมบูร์กประเทศเยอรมันที่ได้แสดงให้เห็นถึงผลการทดสอบทางวิทยาศาสตร์ของ evelle

 

การศึกษาทดลองนี้ใช้เวลาสามเดือนรวมอาสาสมัคร 62 ราย อายุ 45-73 ปี โดยครึ่งหนึ่งได้รับevelleวันละสองเม็ดและอีกครึ่งหนึ่งได้รับยาหลอก

 

ในช่วงเริ่มต้นของการศึกษาผู้หญิงทุกคนได้รับการตรวจวัดและสแกนผิวของตนเอง และจะทำการตรวจวัดผิวอีกครั้งหลังจากหกสัปดาห์และเมื่อสิ้นสุดการศึกษา ในภาพประกอบคุณสามารถดูโครงสร้างของผิวในช่วงเริ่มต้นของการศึกษาและผลหลังจาก 12 สัปดาห์ ผิวหนังมีความเรียบเนียนขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในกลุ่มที่รับประทานevelle 12 สัปดาห์ เมื่อเทียบกับกลุ่มที่รับประทานยาหลอก นอกจากนี้นักวิจัยยังได้วัดความเปลี่ยนแปลงความยืดหยุ่นของผิวด้วยด้วยเครื่องมือวัดที่มีความเฉพาะเจาะจงและมีประสิทธิภาพสูงและการใช้ภาพสแกนของผิวหนังทำให้นักวิจัยจาก Skin Investigation and Technology Institute สามารถติดตามผลการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผิวและความยืดหยุ่นของผิวได้ ในการสแกนภาพผิวพวกเขาสามารถเห็นการเปลี่ยนแปลงของริ้วรอยที่แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจน.

การศึกษาแสดงให้เห็นว่าด้วยสารอาหารจำเป็นที่มีอยู่ใน evelle สามารถช่วยชะลอ กระบวนการแก่ชราของผิวให้ลดลง

 

การศึกษาทางวิทยาศาสตร์และการวิจัยยืนยันได้ว่าสารอาหารที่ร่างกายดูดซึมได้และส่งผ่านเข้าสู่ผิวหนังสามารถสร้างความยืดหยุ่นของผิวและลดการเกิดริ้วรอยได้

บำรุงผิวของคุณ

ในการศึกษาทางคลินิกแบบควบคุม ผู้ที่ใช้ evelle สามารถรักษาสุขภาพผิวไว้ในระดับปกติแตกต่างจากกลุ่มที่รับประทานยาหลอก
 

ผลจากการศึกษาทางคลินิกแบบมีกลุ่มควบคุมที่สัปดาห์ที่6 พบว่า ผิวหนังมีความยืดหยุ่นมากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

ผลที่สัปดาห์ที่12 พบว่าผิวหนังมีความเรียบเนียนมากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ในกลุ่มที่รับประทานevelle